Amacımız:

Birlikte çalıştığımız herkese, temasta olduğumuz her topluma ve etkilediğimiz her çevreye karşı etik davranış standartlarının benimsenmesi esasına dayanarak, sadece müşteri memnuniyetine değil, aynı zamanda çalışan memnuniyetiyle çevre bilincinin artırılması ve korunmasına da odaklanan bir kurumsal anlayışla büyümek;

Bu çerçeve dahilinde daha yaşanabilir bir çevre için atıkları çevre kirliliğini önleyecek şekilde işlemek, depolamak, bertaraf etmek ve olabildiğince geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmak;

Verimliliğimizi arttırarak ülkemize istihdam sağlamak, sosyal sorumluluklarımızı bir kurum olarak yerine getirmek ve çevreye, insana duyarlı projeler sunmak.

İlkelerimiz:

Kalitenin vazgeçilmez bir unsur olduğu gerçeğinden yola çıkarak, çözüme yönelik ve yaratıcı hizmet anlayışını tüm iş süreçlerimizde sağlamak.

Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre miras bırakabilmek için, iş süreçlerimizi, uluslar arası standartlara uygun çözümler üretip çevre bilinci oluşturarak uygulamak; doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak sürdürülebilirliğini sağlamak.

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri izleyerek, insan sağlığını ve çevre korumasını ön planda tutarak üretimimizi dünya standardında sürdürmek.