Kısaca;

  • Doğal kaynaklarımız korunur. Kullanılmış ambalaj ve benzeri değerlendirilebilir atıkların bir hammadde kaynağı olarak tekrar kullanılması, doğal hammaddenin ve doğal kaynağın korunması demektir.
  • Enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm sırasında, normal üretim işlemlerine göre daha az fiziksel ve kimyasal işlem sayısı uygulandığından, önemli bir enerji tasarrufu sağlanır. Örneğin bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile %90, kâğıdın geri dönüşümü ile %60 oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
  • Atık miktarı azalır. Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az atık gideceğinden, bu atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır. Böylece hem daha az çöp alanına ihtiyaç duyulacak ve atık yönetimi için da daha az enerji gerekecektir.
  • Ekonomiye katkı sağlanır. Geri dönüşümlü malzemelerin dayanıklı, uzun ömürlü ve daha ucuz olmaları nedeniyle hane ekonomisine ve makro ölçekte ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu alanda oluşan sektörde yeni istihdam imkanları ortaya çıkacaktır.
  • Çevrenin korunmasına katkıda bulunulur. Sürdürülebilir atık yönetimi ya da çöpün azaltılması ve kontrollü olarak bertaraf edilmesi çevrenin kirlenmesini önler. Ayrıca daha az ağaç kesilmesi gerekir, madencilikten kaynaklanan çevre kirliliği ve doğa tahribi önemli ölçüde azalır.
  • Doğal denge korunur. Doğanın ancak birkaç yüzyılda hatta birkaç binyılda (5000 yıla kadar) tümüyle yok edebildiği atıkların doğaya terk edilmesi önlenir.