Gelişmiş birçok ülke uygulamalarına bakıldığında, atıkların %55-65 lik bir kısmının tümüyle geri dönüştürülerek ekonomiye geri kazandırıldığı görülmektedir. Atık yönetimi konusunda, AB 2020 yılına kadar geri dönüşüm hedeflerini, birçok ülkede %70-80 seviyelerine çıkarmayı planlamaktadır. Ayrıca AB’de atık yönetiminin GSYH içerisindeki payının %0,75´ten %1 civarına çıkarılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

Türkiye’de ise mevcut geri dönüşüm endüstrisi geri kazanılabilir atıkların sadece cüzi miktarını değerlendirebilmektedir. Ülkemizde geri kazanım miktarının büyük bir kısmı çöp dökme sahalarından ve sokaklardan ilkel ve sağlıksız koşullarda toplanmaktadır ve bu atıkların büyük bir kısmı organik atıkla karıştığı için değerlendirilememektedir. Daha sağlıklı ve verimli bir geri kazanım sistemi oluşturmanın temel koşulu geri kazanılabilir atıkların kaynağında yani konutlarda, işyerlerinde, okullarda, otel ve tatil köylerinde çöpten ayrı toplanmasıdır.

Özetleyecek olursak;

  • Son yıllarda atıkların geri dönüşümü yoluyla ekonomiye 170 milyon TL’den fazla kazandırıldı.
  • Türkiye’de yaklaşık 300.000 ton ambalaj atığının geri kazanımı yapılmaktadır.
  • Türkiye’de günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretiliyor. Bu çöplerin yüzde 15- 20’si ise geri kazanılabilir nitelikli atıklar. Bu atıkların geri kazanımı, Türkiye ekonomisine ve çevrenin korunmasına önemli katkı sağlıyor.
  • 2007-2010 döneminde 228 bin ton cam, 88 bin ton metal, 220 bin ton plastik, 275 bin ton kâğıt karton ve 240 bin ton kompozit ambalaj atığı geri kazandırıldı. Üç yılda 835 bin tonluk geri kazanım elde edilirken, bunun ekonomiye katkısı ise 175 milyon TL oldu.